Címlap

Előszó

Bevezetés

I. A mezőgazdasági gépgyártás kezdetei Magyarországon

Az úttörők
Uradalmi gépműhelyek
Gépjavító- és gépgyártó kisüzemek
Külföldi gépgyártók Magyarországon
Mezőgazdasági gépgyártásunk az 1873. évi gazdasági válság után

A nagyipari fejlődés útján

A világháború sodrában

 

II. Egyes mezőgazdasági eszközök és gépek gyártása 1918-ig

Talajművelő eszközök
Ekék
Motoros szántógépek
Boronák
Hengerek
Egyéb talajművelő eszközök
Vetőgépek

Aratógépek, kaszálógépek

Cséplőgépek
Kézi- és járgányos cséplőgépek
Járgányok
Gőzcséplőgépek
Mezőgazdasági erőgépek
Gőzlokomobilok
Magánjáró gőzlokomobilok
Robbanómotoros erőgépek
 

III. Mezőgazdasági gépgyártásunk 1918 és 1944 között

Az alkalmazkodási kényszer

A világgazdasági válság és a felvevőpiacok összeomlása

A lassú növekedés időszaka

A háborús konjunktúra évei
 

IV. Egyes mezőgazdasági eszközök és gépek gyártása 1944-IG

Mezőgazdasági erőgépek
Gőzekék, traktorok
Egyéb mezőgazdasági erőgépek
Talajművelő eszközök
Traktoreszközök
Fogatos talajművelő eszközök
Vető- és ültetőgépek

Aratógépek

Cséplőgépek
 

Összegzés

 

Jegyzetek

Irodalomjegyzék

Névmutató

Tárgymutató

Idegennyelvű összefoglalások

Summary

Zusammenfassung